16. januar

13Čovek je Bog koji tek treba da bude potpuno ostvaren u najvišim sferama svesti, a Bog je čovek koji tek treba da bude potpuno ispoljen i ispunjen ovde na Zemlji.

 

Svaki pojedinac predstavlja Boga. Vaš koncept Boga je možda da je On neograničen, ali On je takođe i u vama. Ako zaronite duboko unutra, videćete da je u vašem telu Bog. Ako zatim uđete još dublje, videćete da je i vaše spoljašnje telo takođe Bog. Treba da gledate drugačijim očima, ne vašim fizičkim očima. Kada se približite Istini svojom težnjom, unutrašnjom težnjom vaše duše, vidite da je Bog svuda. On je u vama. On je takođe u insektu, u oblaku, u drvetu, u energiji. Ja sam Bog; ti si Bog; svi smo mi Bogovi. Bog je sveznajući, svemoguć, sveprisutan, ali On mora biti ispoljen i ispunjen na Zemlji. Zbog toga smo mi ovde.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 6