16. jul

62Prava sreća je u davanju sebe Svevišnjem u sebi – jedino tu i nigde više.

 

Zbog čega radimo? Radimo da bismo izdržavali sebe, da bismo izdržavali svoje drage. Možemo da radimo i da bismo telo održali u savršenoj kondiciji. Onaj ko ima iskrenu težnju smatra rad istinskim blagoslovom. Za njega rad nije ništa drugo nego posvećeno služenje. On je otkrio istinu da će davanjem rezultata onoga što kaže, uradi i pomisli biti u stanju da ostvari Boga. On radi zbog Boga. On živi radi Boga. On ostvaruje Božansko zarad Boga.

 

 

 

Ne budi zainteresovan
Da primiš počast od Boga.
Jedino budi zainteresovan
Da služiš Bogu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 29