17. april

101Pošto dete živi uvek u srcu, ono oseća da će majka ili otac brinuti o njemu. Sve vreme ono oseća zaštitu, vođstvo, njihovu pomoć. Zato, prirodno, ima sigurnost u svom životu.

 

Pošto je uvek u srcu, dete oseća da nema potrebe koju mu njegovi roditelji neće zadovoljiti. Kada bi živelo u umu, odmah bi pomislilo: ”O, možda moj otac neće biti u stanju da uradi ovo. Možda moj otac neće moći da mi pomogne”. Zatim bi počelo da se plaši, da sumnja i da brine. Ali dete ne živi u umu. Zato, ako hoćete da imate dečiji duh, bez obzira koliko ste stari, morate da osećate da postoji Neko sa beskrajno više mudrosti, ko neprestano misli na vas, ko vas vodi i štiti, a taj Neko je Bog.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"