17. januar

13Fizičko telo nam je potrebno za ispoljavanje.

 

Duša može da ostvari nešto ovde na zemlji, ali za ispoljavanje je potrebno telo. Uporedimo duhovni život sa fakultetom na kome učimo mnoge stvari. Gde ćemo predavati ako nemamo zgradu, salu, dvoranu? Svemu je potrebna spoljašnja zaštita. Gde ćemo živeti ako nemamo kuću? Na ulici? Ne, tako ćemo propasti. Slično tome, potrebno nam je telo da bismo udomili večno blago u nama. Kada se koncentrišemo i meditiramo, duša nam otkriva unutrašnje blago. To nam daje sposobnost da pokažemo unutrašnju svetlost celom svetu. Dok je pokazujemo, mi ispoljavamo božansko u nama.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"