17. maj

80Neki ljudi iskreno plaču za svetlošću, ali ne postižu zadovoljavajuće rezultate, jednostavno zbog toga što još uvek nije kucnuo Božiji suđeni Čas.

 

Kada bi ratar očekivao da požanje obilnu žetvu istog dana kada kad počne da vredno obrađuje zemlju, on bi napustio svoje polje posle nekoliko nedelja iskrenog truda, jer bi mu dojadilo što ne vidi rezultate. Iako je iskrenost važna, vreme je ipak značajan faktor. Obrađeno polje može da donese zadovoljavajuće rezultate samo u Božijem Času. Naš čas i Božiji Čas ne moraju da se poklope, i obično se ne poklapaju. Tragalac za beskrajnom Istinom mora da ima strpljenje ratara.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"