17. novembar

6U duhovnom životu, žrtvovanje znači da sve što imamo i sve što jesmo, u celom svom biću, treba da posvetimo najvišem i najdubljem u sebi.

 

Tada telo neće imati svoju sopstvenu individualnost; ono će biti svesna igra Božanskog u nama. Um, takođe, neće imati sopstvenu individualnost. Um i vital će takođe biti svesni instrumenti Božanskog. Žrtvovanje ne znači da mi, dajući, nešto gubimo. Mi žrtvujemo svoje ograničeno biće uzvišenijem i većem Biću i tada automatski postajemo to veće i uzvišenije Biće. Kada svojim umom, srcem i dušom ponudimo nešto Božanskom, mi zapravo u celom svom biću postajemo božanski.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"