18. decembar

18U životu postoje samo dve velike nedaće: jedna je da ne znamo šta da činimo, a druga je da ne možemo da zaboravimo ono što smo učinili.

 

Iz neznanja mi uradimo nešto što ne treba, a onda nas grize savest zbog našeg pogrešnog dela. Umesto toga, prvo što treba da nam padne na pamet je: „Ako ja imam moć da uradim nešto što ne treba, Bog ima moć da mi oprosti.“ Kada uradimo nešto veoma loše, ne smemo da osećamo da nema sile na ovom svetu koja može da poništi naše pogrešne postupke. Uradili smo nešto pogrešno, tačno je, ali Bog je beskrajno jači od nas, i treba da se setimo da je On neizmerna Samilost. Uvek kada meditiramo treba da osetimo da je Bog neizmerna Ljubav. On nas neće kazniti. Svojom beskrajnom Samilošću će nas preobraziti. Ali, ako hranimo osećaj krivice, Bog neće moći da nam pritekne u pomoć.

 

Ti želiš da sakriješ tvoj um koji je nešto skrivio,
Ali Bog želi da tvoj um koji je nešto skrivio
Izvede na svetlost,
Da bi jednog dana mogao da uživa
U visini savršenstva njegovog preobražaja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"