18. januar

13U životu težnje dve stvari su od vrhunskog značaja: snaga volje i molitva.

 

Sve zavisi od ciljeva koje postavite. Danas ćete možda želeti Bogoostvarenje, a sutra ćete se možda ponovo osetiti ojađeno kad pomislite da nećete moći da uživate u svetu ako ostvarite Boga. Rano ujutru možda plačete za mirom, svetlošću i blaženstvom u beskonačnoj meri. Kažete Bogu da ne možete da živite bez Njega. Ali, po podne možete da se potpuno otuđite od svoje težnje. Možda ćete osetiti da vam Bog, ako ga ostvarite, neće dopustiti da uživate u brojnim nesavršenostima, u vitalnom životu i svemu tome. Da li tada zaista želite Boga ili želite emocionalni život? U svakom trenutku težite, težite. U vašoj težnji neizostavno će kucnuti Božji Čas.

 

Izgleda da moj Gospod
Ima da radi samo jedno:
Da svakodnevno po čitav dan
Pojačava vapaj težnje mog srca.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"