18. maj

80Iskrena težnja ne isključuje strpljenje.

 

Dete u osnovnoj školi vidi da je njegov brat završio fakultet. I ono, takođe, iskreno želi da završi fakultet, ali zna da će za to biti potrebno dvadeset godina. Ako ne bude učilo sada, neće završiti svoje razrede. Kako će onda ići dalje u srednju školu i na fakultet? U ovom trenutku ono je seme. Postepeno će seme isklijati u majušnu biljku. Na kraju, postaće veliko banjan drvo. Da li seme misli da će se nekakvim čudom pretvoriti preko noći u banjan drvo? Ne, to je besmisleno. Mora da postoji proces evolucije, postepenog razvoja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"