18. novembar

6Najviša Istina može se spoznati samo ovde na zemlji.

 

Otkrovenje Boga i samospoznaja mogu se odigrati samo ovde na zemlji. Duša je u telu. Svetlost duše je ta koja je izašla na površinu da bi prosvetlila mračnu, neprosvetljenu, nebožansku svest. Tek kada se naša spoljašnja svest prosvetli, nestaje razlika između spoljašnjeg i unutrašnjeg. Sve dok se unutrašnja spoznaja i spoljašnje ispoljavanje života ne ujedine, mi ćemo biti nepotpuni. Uzmimo telo kao polje ispoljavanja. Ako smo nešto spoznali, a to ne možemo da ispoljimo, Istina ostaje nepotpuna.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"