19. februar

28Čovekova vezanost za čoveka sputava čoveka. Čovekova posvećenost Bogu oslobađa čoveka.

 

Niko ne može da bude toliko srećan kao onaj ko ima nevezanost. Mi imamo utisak da čovek može da bude srećan jedino kada je vezan za nekoga ili nešto, a to je velika greška. Kada smo vezani za nekoga ili nešto, mi zapravo postajemo žrtva te osobe ili stvari. Zato u ovom svetu, ako želimo da imamo istinsku radost, istinski mir i istinske božanske osobine, moramo da budemo potpuno nevezani. Ova nevezanost ne znači da nećemo raditi za svet; ne, moraćemo da radimo za svet, u svetu, ali nećemo dopustiti sebi da nas bilo šta obuzme.

 

 

Moj Gospode Svevišnji,
Ne dopusti da i dalje igram igru
Vezanosti.
Želim jedino da igram igru
Posvećenosti –
Tebi, Tebi i nikom drugom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"