19. novembar

6Nastojte da budete iskreni prema sebi.

 

Neka vam svet pronalazi mane. Neka se svet istresa na vas. Vaša iskrenost je vaš čuvar. Vaša duhovna disciplina će vas voditi ka suđenom Cilju. Ko je kralj? Ne onaj ko vlada državom, već onaj ko je pobedio sebe.

 

 

 

 

 

 

Samokontrola i Bogootkrovenje
Jedine su dve stvari
Koje svako ljudsko biće na Zemlji
Mora da shvati ozbiljno.
Sve drugo može se uzeti olako.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"