19. septembar

18Svaki trenutak je prilika.

 

Svaki trenutak tokom meditacije je velika prilika, bez obzira u kakvoj svesti ste bili tokom dana, ili pre nego što ste seli da meditirate. U svakom trenutku tokom meditacije Svevišnji kuca na vrata vašeg srca. On stoji pred vratima vašeg srca i kuca da Mu otvorite. Ako ih držite zatvorena, On jednostavno odlazi. Bog ima lepe manire. On ne želi da vas ometa.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"