2. februar

28Bog nije nešto što se dobija spolja. Bog je upravo ono što može da se razvije unutra.

 

Šta podrazumevamo pod duhovnim životom? Podrazumevamo život inspiracije, težnje i unutrašnje komunikacije. Kada ste u stanju da meditirate nekoliko minuta, um ne podleže sumnji, nečistim mislima i nezdravim idejama. Ako zaista i istinski prihvatite duhovni život, videćete da se u tren oka veći deo vaših poteškoća ne samo smanjuje, nego nestaje. To se dešava zato što u vašem duhovnom životu postoji obilje snage koju ne posedujete u spoljašnjem životu. Ovo obilje snage, kada dođe u prvi plan, čini da se spoljašnji život automatski preda unutrašnjem životu. A kada se on predaje, to nije pod prinudom, već zbog spontanog unutrašnjeg osećaja. On se predaje sa radošću jer oseća da u predaji sebe dobija punu moć i potpuno blaženstvo unutrašnjeg života.

 

Ono što vam je svakog dana potrebno
Rano izjutra
Nekoliko je spokojnih i samodajućih trenutaka
Sa Bogom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 8