20. april

101Ako želite Boga, treba da vodite jednostavan život.

 

Dan ima samo dvadeset i četiri sata, i kada oni prođu, više se ne vraćaju. Ako izgubite jedan sat, on je zauvek izgubljen za vas. Nećete biti u stanju da ga povratite. Morate da odlučite za šta ćete koristiti svaki trenutak koji prolazi: za svetovna zadovoljstva ili za Boga. Ako osećate da je vaša prva i najvažnija potreba Bog, i ako pojednostavite svoj život, onda nećete biti uznemiravani ni iskušavani.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"