20. avgust

33Izbriši iz svog svesnog i nesvesnog sećanja muke tvog prošlog života neuspeha.

 

Šta je, uostalom, greška? Ako mislimo da greška podrazumeva nešto za čim sledi kazna, u potpunosti se varamo. Pre svega, prihvatimo je kao neuspeh. Šta je neuspeh? Neuspesi su stubovi uspeha. Prihvatimo neuspeh kao Božije iskustvo u nama. Bog stalno doživljava Sebe u nama i kroz nas. On istovremeno trči i nosi nas ka krajnjem Cilju savršenstva. Prihvatimo greške kao poluistine. Ako ih smatramo nečim gadnim i neoprostivim, one nikada neće biti ispravljene ili preoblikovane u istinu. Ali tek ako smatramo da su greške nesavršene, odnosno beskrajno male istine, ako u grešci vidimo delić istine, moći ćemo da osetimo da ta greška može da se ispravi i preobrazi u istinu.

 

 

Ti kažeš Bogu:
Oče, nisam uspeo“.
Bog kaže tebi:
„Jesi li siguran, sine Moj?“
Ti kažeš Bogu:
„Oče, uspeo sam!“
Bog kaže tebi:
“Sine Moj, nisam baš siguran“.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 44