20. januar

13Koristi svoje srce i u svim ljudskim bićima videćeš Boga.

 

Bog se ne može odvojiti od našeg postojanja ili od naših nesavršenosti. Zar mislite da Bog nije u svim nesavršenostima koje vidimo u ovom svetu? Bog je svuda, ali se On ispoljava u različitim stepenima. Bog je u kradljivcu baš kao i u poštenom čoveku. On je prisutan i ima određeno iskustvo. Bog je u svemu. On je u najvišem, a On je takođe i u najnižem.

 

 

 

 

Danas
Sam rešio
Da pružim priliku
Nevoljenima.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 30