20. novembar

6U vašem telu postoji više organa: srce, pluća i tako redom. Iako ne možete da ih vidite, vi znate da se oni tu nalaze. Slično tome, u unutrašnjem svetu, ako nešto trenutno ne možete da vidite, to ne mora da znači da to ne postoji.

 

Neophodno je da počnete sa verom, iskrenom, pravom, uzvišenom verom. Ta vas vera neće odvesti na pogrešan put. Kada čitate neku duhovnu knjigu, ta knjiga otelotvoruje svetlost. Dok čitate knjigu možda u njoj ne osećate odmah svetlost, ali je ne odbacujete. Imate veru u poruku koju ona nosi. Meditirate na reči i ideje koje knjiga otelotvoruje i konačno primate svetlost. U knjizi prebiva skrivena stvarnost. Ako, dok čitate, verujete u tu skrivenu stvarnost, tokom vremena dobićete prosvetljenje. Ali morate da pročitate knjigu da biste otkrili njenu suštinu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"