20. septembar

1Svaki čovek greši; pa ipak, svaki čovek će na kraju postati savršeni Božiji predstavnik na zemlji.

 

U ovom svetu mi primećujemo da jedna stvar smenjuje drugu. Dan se smenjuje sa noći, strah se smenjuje sa hrabrošću, sumnja se smenjuje sa verom, samoljublje se smenjuje sa ljubavlju prema Bogu. Ali, kad postanemo bezuslovno predani tragaoci za Bogom, naše jedinstvo sa Bogom nikad se neće promeniti.

 

 

 

Ako zaista voliš Boga
Onda ti je sasvim moguće
Da predvidiš
Da će u bici između
Srca koje teži i uma koji sumnja
Srce koje teži na kraju pobediti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"