20. septembar

18Ne može biti straha kada živimo u sjaju duše.

 

Da bismo neprestano živeli u božanskom sjaju duše, potrebna je samo jedna stvar: neprestani unutrašnji plač. Kada se ovaj uzdižući plamen podiže prema Najvišem, on osvetljava sve oko sebe. Tama se preobražava u svetlost, sumnja u sigurnost, strah u snagu i smrt u Besmrtnost.

 

 

 

 

Pošto je tvoje srce probuđeno,
Moliš se i meditiraš
Da bi ugledao božansku svetlost.
A ta svetlost želi da vidiš da
Postoji drugi svet
Gde borave istina, mir i blaženstvo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"