21. januar

13Šta se podrazumeva pod duhovnim savršenstvom? To je stalna sposobnost da se živi u Bogu i da se On otkriva u svakom pokretu.

 

Jedini način na koji možete da pokažete da Bog postoji nekome ko ne veruje u postojanje Boga jeste sopstvenim unutrašnjim mirom, unutrašnjom svetlošću i unutrašnjom radošću. Možete da pokažete Svevišnjeg na bilo koji od beskonačnih aspekata ili beskonačnih načina na koje se On ispoljava. Pošto je Svevišnji beskonačna radost, mir, svetlost, blaženstvo i moć, možete Ga obelodaniti otelovljujući te osobine. Sam vaš izgled, samo vaše prisustvo, kada stanete pred tu osobu, može da učini da ona oseti postojanje Boga u vama.

 

Videti
Lice ljubavi
Znači osetiti
Srce mira.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 4