21. novembar

6Vera i duhovnost su nerazdvojne. One su kao zemljoradnik i njiva.

 

Duhovnost je njiva, a vera je zemljoradnik. Beskorisne su jedna bez druge. Određen je čas kada će Bog prosvetliti našu svest bez obzira da li verujemo u Njega ili ne. On čeka na odabrani čas i kada čas kucne, On dolazi i daje nam ono što On želi da nam da. Ali, to ne znači da mi nećemo težiti, da ćemo živeti u svetu snova i da nećemo uložiti nikakav lični napor. Ne! Radićemo kao pravi zemljoradnik i obrađivaćemo zemlju sa iskrenom posvećenošću i redovnošću, a pošto uradimo ono što zavisi od nas, ostavićemo Bogu da odluči kada On želi da nam podari obilje žetve ostvarenja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 8