21. septembar

18U poređenju sa sumnjom, sve ostale prepreke blede do beznačajnosti.

 

U duhovnom životu mi se stalno borimo. Ne protiv spoljašnjih neprijatelja, već protiv svojih sopstvenih unutrašnjih neprijatelja: straha, sumnje, uznemirenosti i brige. Tragalac može da podlegne sumnji čak i ako veoma brzo napreduje u duhovnom životu, čak i ako je prešao veoma veliko rastojanje na duhovnom putu. Sumnja je skriveni otrov.

 

Ne sumnjajte
U postojanje Istine
Ako vi sami ne možete da je vidite.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"