22. avgust

33Tragalac mora da zna ograničenja uma.

 

Ako neko želi da spozna Božije najviše Visine, Njegove najdublje Dubine, Njegovu sveprožimajuću Svest, on ih nikada neće spoznati kroz intelekt. Najbolje možemo da utišamo zvuk uma ako uvidimo da je nedovoljno sve ono što nam on pruža. On nikada neće biti u stanju da nam pruži osećaj zadovoljenja i savršenstva. Ali, šta će nam dati srce? Srce će nam dati poruku nerazdvojnog jedinstva sa Apsolutnim, Najvišim, Univerzalnim i Transcendentalnim.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"