22. februar

28Bog će vas učiniti jednim sa Njim ako znate smisao tišine.

 

Treba da radite na svom unutrašnjem životu u tišini svog spoljašnjeg života. Ma koliko da su božanske, koliko značajne ili bitne vaše reči, pričanje će morati da se preda tišini. Kada ne razgovarate ni sa kim, to je spoljašnja tišina. Ali, treba takođe da praktikujete unutrašnju tišinu. Da se postigne unutrašnja tišina, ni um ne treba da priča. Da biste imali unutrašnju tišinu, treba da utišate um. Um treba da postane miran i tih, more mira. Bez te unutrašnje tišine ne možete postići nikakav zadovoljavajući napredak u unutrašnjem životu. Ima mnogo ljudi koji se drže spoljašnjeg ćutanja. To spoljašnje ćutanje je dobro, ali vas ne može odvesti daleko ukoliko ne uspostavite unutrašnju tišinu.

 

Jedino je srcu čistote
Dopušteno da se moli
U hramu tišine duše.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"