22. jul

71Ljudi stalno koriste svoju ćudljivu volju i osećaju da je njihova volja njihova sloboda. Ali u toj volji nema slobode.

 

Moramo da znamo da postoje različite vrste slobode. Postoji ljudska sloboda i božanska sloboda; lažna sloboda i prava sloboda. Lažna sloboda je naše neprestano i promišljeno prihvatanje neznanja i naše svesno istrajavanje u neznanju. Prava sloboda je budna svesnost o našoj unutrašnjoj božanstvenosti i naše stalno i nerazdvojno jedinstvo sa Unutrašnjim Pilotom. Lažna sloboda neprestano želi da dokaže svoju sposobnost i nadmoć. Ona svakog dana ima novi cilj i želi da otkrije taj cilj samo u životu želje. Ali prava sloboda, unutrašnja sloboda, stalno želi da dokaže da pripada Bogu i samo Bogu. Ona ima samo jedan cilj, i taj cilj je da u svakom trenutku bude budno svesna Boga i da svesno ispoljava Boga.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"