22. mart

3Težnja je početak našeg putovanja. Težnja je tok našeg putovanja i samo to neprestano, beskrajno putovanje.

 

Težnja je unutrašnji plač. Plač nas oslobađa mreža neznanja. Ovaj nas plač konačno ujedinjuje sa Večnošću, Beskrajem i Besmrtnošću. Kada težimo, mi osećamo da u nama postoji jedna uzvišenija stvarnost koju, nažalost, trenutno ne možemo da smatramo svojom. Ali doći će vreme kada ćemo zahvaljujući svojoj težnji moći da smatramo ovu uzvišeniju, vrhovnu Stvarnost svojom, potpuno svojom. Uvek kada težimo, iznosimo na površinu sopstvenu skrivenu, božansku, besmrtnu Stvarnost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 13