22. novembar

6Bog je iznad naše sumnje i vere.

 

Ako sumnjamo u Boga, to Njega ne dotiče. Ali, ako volimo Boga, ako verujemo u Njega, onda nam je beskrajno lakše da primamo Njegovu Ljubav, Naklonost, Samilost i Radost. Ako mi treba deset dolara, ali sumnjam da ih moj prijatelj ima, kako ću ih onda dobiti od njega? Neću ga čak ni pitati. Ali, ako verujem da on ima stotine dolara, možda čak i više, i da će mi nešto dati ako ga pitam, onda će mi ih sigurno dati. Slično tome, ako sumnjamo da Bog postoji, ako sumnjamo u ono što On ima da nam ponudi, onda nećemo od Njega tražiti nijednu Njegovu božansku osobinu. Ako sumnjamo u Božiju dobrotu, zašto bismo tražili od Boga da nam podari dobrotu ili sreću?

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"