22. septembar

1Budimo istinski duhovni. Ostvarimo Boga našim stalnim duhovno bliskim odnosom sa Njim.

 

Bog je vaš najviši, najprosvetljeniji, najsavršeniji deo. Vi imate dva dela: jedan je viši, drugi je niži. Uglavnom ostajete u nižem delu. Kada postanete potpuno svesni svog višeg dela i kada se vaš niži deo sasvim preobrazi i ujedini sa vašim najvišim delom, tada niste niko drugi nego Bog. Mada se to još uvek ne prepoznaje ili ne otkriva, vaš najrazvijeniji, najsavršeniji i najprosvetljeniji deo je Bog.

 

 

 

Vrt mog srca
Apsolutno je najbolje mesto
Da tu meditiram
Za svoje samootkrovenje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"