23. jul

71Hrist je otkrio najvišu tajnu kada je rekao: “Neka bude Volja Tvoja “. Ne može biti uzvišenije molitve od ove.

 

Mi možemo da pokušamo da zadovoljimo Boga na svoj način, i Bog će do izvesne mere biti zadovoljan. Ali, ako možemo da Ga zadovoljimo na Njegov Način, onda Bog može da razmišlja o nama kao o Njegovim izabranim instrumentima. U trenutku kada se potpuno, bezuslovno predamo Božijoj Volji, kada možemo da kažemo: “Neka bude Volja Tvoja “, Bog će reći: “Sada si spreman. Sada mogu da te prihvatim kao Svoj odabrani instrument “.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 6