23. novembar

6Vera je iskustvo koje preobražava, a ne samo neka ideja.

 

Vera ima magični ključ za samospoznaju. Samospoznaja je istinsko otkrovenje Stvarnosti. Vera je aktivni učesnik u božanskoj ljubavi, harmoniji i miru. Uloga vere je od ogromnog značaja u životu tragaoca. Ono što vi nazivate verom, ja nazivam duševnim predsaznanjem najviše Istine. Vera ne samo da kaže tragaocu šta je Bog, već i šta Bog može učiniti za njega u svakom trenutku. Ta vera je tragočev živući dah u Sveznajućem Bogu i Svemogućem Bogu.

 

 

Imajte vere u sebe.
Imaćete novo srce pouzdanja.
Imajte vere u Boga.
Imaćete novi život dostignuća.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"