23. septembar

18Na nesreću, neki ljudi vole sumnju.

 

Oni spolja kažu da je mrze, ali iznutra je svesno ili nesvesno neguju. Osećaju da nisu mudri ako ne sumnjaju. Kada um u nekoga sumnja, njemu predstavlja ogromno zadovoljstvo da postane sudija. Kada posumnjamo u nekoga, osećamo da smo korak ispred njega. To je potpuno pogrešno. U duhovnom životu niko nije superiorniji ili inferiorniji. Svi smo mi instrumenti koji ispoljavaju Božiju mnogostrukost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"