24. januar

13Ako sebe posvetiš nečemu ili nekome, pre ili kasnije ćeš postići uspeh u onome čemu težiš.

 

Sebe morate stalno da pitate samo jedno: da li želite Boga ili želite neznanje? I jedno i drugo je u svakom trenutku pred vama i morate da izaberete. Vi znate i svi znaju da niko ne može da služi dva gospodara. Stoga, kada ova dva gospodara stoje pred vama, odmah morate da odlučite kojeg od njih želite. Ako odaberete Boga, morate da Mu priđete i uđete u Njega. A svaki put kada uvidite da ste izašli iz božanske svesti, morate ponovo da uđete u nju. Ako budete mogli da sa verom iznova uđete u Božiju Svest svaki put kada iz nje izađete, vremenom ćete doći do tačke kada više nećete izlaziti iz nje i više nećete ulaziti u neznanje. Doći će dan kada će vaš svesni izbor Boga biti trajan i vi ćete se zauvek potpuno stopiti sa Bogom.

 

Nemoj da misliš
Da ti to ne možeš.
Samo pomisli da će Bog
Svakako to da učini
U tebi, za tebe.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"