24. mart

3Bog igra  božansku Igru i otkriva Sebe u svakom trenutku u nama i pomoću nas.

 

Ko je Bog? Bog je naša sopstvena vrhunska stvarnost. On je jedan, ali je i mnoštvo. Kada gledate  svoj prst, odmah možete da osetite da je on deo vašeg tela, jer od njega ne možete da se odvojite. Na isti način, ljudsko biće ne može nikada da se odvoji od Boga.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"