24. septembar

18Kada vas napadne sumnja, ona će pokušati da vas navede da mislite da je dobro sumnjati.

 

Sumnja će reći: ”Sumnjaj koliko god možeš. Samo ćeš tada moći da otkriješ stvarnost”. Sumnja će poslati svog najboljeg prijatelja, logički um, da živi sa vama. Logički um će doći k vama i reći će vam da on može da vam ponudi najveće zadovoljenje i ispunjenje. U duhovnom životu, međutim, logički um je beskoristan, a sumnja je još gora. Intelektualni život je dobar i pomaže vam dok ne uđete u duhovni život. Ali, pošto ste jednom počeli da se koncentrišete i meditirate i da stičete unutrašnja iskustva zahvaljujući svojoj unutrašnjoj i uzvišenijoj težnji, ne smete prihvatati naslađivanje logičkim razmišljanjem.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"