25. april

101Potrebno je da osećamo da materija i duh idu zajedno. Materija treba da bude svesni izraz duha.

 

Postoji unutrašnja stvarnost, postoji beskrajna Istina koja želi da se izrazi u materiji i pomoću nje. Materija je uspavana i treba da se probudi. Materijalni život treba da bude vođen i oblikovan duhom. Najpre, međutim, moramo da shvatimo čemu služi materijalni život. Ako pod materijalnim životom podrazumevamo niža vitalna uživanja i ispunjenje grubih želja, onda je beskorisno da istovremeno pokušavamo da prihvatimo duhovni život. Ali ako materijalni život za nas znači život širenja ljubavi, onda materija i duh lako mogu da idu zajedno. Pravi materijalni život nije samo jedenje, spavanje i pijenje. Materijalni život je važan.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 6