25. februar

28Da li hoćete da sledite Boga? Ako hoćete da sledite Boga, zaboravite na ljudsko u sebi i tražite od božanskog u sebi da vas poseduje.

 

Rastite sa mišlju: "Bog želi mene a meni je potreban Bog". Ne bi trebalo da bude drugih misli oko vas. Onda ćete videti kako polako, sigurno i postepeno Božije božanske misli ulaze u vas i prožimaju čitavo vaše unutrašnje i spoljašnje postojanje. Tada ćete imati mir u svom telu, u svom vitalu, u svom umu.

 

 

 

Ako je tvoje tragalačko srce
Preplavljeno nadom
Bog će ti sigurno doći
Sa Osmehom Oslobođenja.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 7