25. jul

71Najpre bi trebalo da usmerimo ljubav samo na Boga. To je jedina stvar u životu koja je ispravna, neophodna i nužna.

 

Ako volite Boga, radite pravu stvar. Dok volite Boga, On će vam davati inspiraciju, energiju i sposobnost da širite svoju ljubav na čist, božanski način među svojim saputnicima u duhovnom životu. Voleći Boga, znaćete šta je najbolje za vas, šta da kažete, kako da se ponašate, kako da postupate. Svi odgovori će doći ako budete osećali božansko u sebi i ako se budete trudili da postanete što bliži božanskom u vama.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"