25. septembar

18

U početku nam mnoge stvari pomažu, ali kasnije one mogu da postanu prepreke.

 

Želja je bila od pomoći kada nas je izdigla iz sveta lenjosti, ali postaje smetnja kada hoćemo da uđemo u svet duhovnosti. Kada jednom steknemo određenu mentalnu sposobnost, moramo početi da prevazilazimo svoje robovanje umu donoseći odozgo Milost da bismo prosvetlili um. Neophodno je da odemo dalje, dublje i više od sveta razuma, mnogo dalje od rasuđujućeg ili intelektualnog uma. Rasuđujući um treba da se preobrazi u posvećeni instrument Svevišnjeg.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 9