26. april

101Kada je u pitanju izbor između unutrašnjeg i spoljašnjeg života, treba da posvetimo više pažnje unutrašnjem životu.

 

Tada ćemo imati postojanu radost, mir, ljubav i moć, a sve što je nepotrebno u spoljašnjem životu moći ćemo da preobrazimo. Postoje stvari koje su od vrhunske važnosti u spoljašnjem životu i koje moramo da prihvatimo. Ali, onih stvari kojih moramo da se odreknemo u spoljašnjem životu, mi ćemo se i odreći. Neophodno je da pojednostavimo svoj život. U jednostavnosti je čistota; u čistoti je božanstvenost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"