26. jul

71Kada uđemo duboko u sebe, vidimo da postoji samo jedna osoba koja nam je neprestano i večno odana, a to je Bog.

 

Od pamtiveka, On nam je odan, odan je Svojoj tvorevini. Mi slušamo svog Unutrašnjeg Pilota ne zato što je On svemoćan, ne iz straha da će nas On kazniti. Slušamo Ga zato što je On sav Ljubav. On je naša Moć Ljubavi, a našem životu je potrebna Moć Ljubavi. Naše biće želi da bude jedno sa beskrajnom Ljubavlju.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"