27. jul

71U našem duhovnom životu bi u svakom trenutku trebalo da postoji poslušnost.

 

Kada poslušamo Boga na spoljašnjem planu, čak i iz straha, nešto dobijamo. Ali kada i na unutrašnjem i na spoljašnjem planu ponudimo svoju poslušnost Unutrašnjem Pilotu, onda napredujemo izuzetno brzo. Ne postoji beznačajna neposlušnost. To morate da ispišete na tabli svog srca. Ako mislite: “Ovo je nevažno”, ili “Ono je nevažno”, onda će baš ona stvar koja vam je najvažnija u životu doći i pojaviti se pred vama, ali vi ćete reći: “O, ovo takođe nije važno”. Postepeno ćete uvideti da sve u životu shvatate olako. U životu sve možemo da shvatimo ozbiljno; a sa duge strane, svemu možemo da priđemo i olako. Ali baš zbog toga što smo mnoge, mnoge stvari u životu od samog početka shvatali olako, danas nam je sopstvena duhovnost postala izuzetno težak zadatak.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 6