27. jul

62Ako hoćeš da razumeš sebe, nemoj da ispituješ sebe. Jedino voli sebe iskrenije, duševnije i nesebičnije.

 

Ja volim sebe. Šta volim kod sebe? Ne svoje telo. Ako volim svoje telo radi njega samog, sutra ću biti obeshrabren jer na Zemlji postoje milioni i milijarde ljudi lepših od mene. Naravno da ću se osećati ojađeno. Ako volim svoj fizički um radi njega samog, sutra ću pred sobom videti milione i milijarde mentalnih džinova, pa će moja mentalna sposobnost izbledeti do ništavnosti. Ako volim svoj vitalni dinamizam radi njega samog, videću da postoje milioni i milijarde ljudi koji su naprosto prepuni zadivljujućeg dinamizma. Slično tome, ako bilo šta drugo svoje volim radi njega samog, neizostavno ću biti obeshrabren. Osujetiću sopstvenu božansku svrhu. Ali, ako volim sebe upravo zato što Bog Sebe ispoljava kroz ovo telo, vital, um i srce, onda vidim da sam jedinstven i nenadmašan u celokupnoj istoriji univerzuma, jer Bog neće stvoriti nijednog drugog pojedinca sa istim sposobnostima, istim razumevanjem ili istim iskustvima.

 

Srce ljubavi
Uvek treba koristiti
Za svetu svrhu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 15