28. septembar

1Meditacija je jezik našeg unutrašnjeg života i jezik Boga. Pomoću meditacije možemo da komuniciramo sa Bogom. Pomoću meditacije možemo da vidimo Boga licem u lice.

 

Svaka osoba treba da ima sopstvenu meditaciju. Ona mora da je dobije iz najvećih dubina svoga srca ili od nekog duhovnog učitelja. Ako hoćete da se upustite u unutrašnji život težnje, život duše, onda će vam biti potreban učitelj koji vas može naučiti kako da se koncentrišete, meditirate i kontemplirate. Dok ne nađete učitelja, možda nećete biti sigurni kakvu poruku vam unutrašnji glas upućuje. Možete da počnete tako što ćete čitati svete spise i duhovne knjige. Te knjige će vas u određenoj meri uputiti kako da disciplinujete svoj život. Ali ako hoćete da idete do kraja i da dostignete svoj unutrašnji Cilj, onda vam je potrebna meditacija.

 

Čitajte duhovne knjige
Sa težnjom svoga srca;
Razumećete sve.
Čitajte ih sa sumnjom svoga uma;
Nećete razumeti ništa.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"