29. april

101U duhovnom životu, svakako moramo da se odričemo. Nećemo se, međutim, odricati pojedinih osoba; mi ćemo se odricati osobina, osobina koje stoje na putu našem jedinstvu sa Božanskim.

 

Odreći ćemo se sumnje, nesavršenosti, neznanja i smrti. Kada uđemo u duhovni život, dobijamo priliku da se odreknemo, ili još bolje, da preobrazimo ove stvari. Kada govorimo o odricanju ili preobražavanju nečega, odmah mislimo na neznanje. Zaista, upravo je neznanje to što moramo da preobrazimo u duhovnom životu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"