3. april

101Mi ne možemo da procenimo druge. Ne znamo njihovu visinu; ne znamo njihovu dubinu.

 

Mi ne znamo šta se stvarno zbiva u srcu drugih ljudi. Kosmička Volja je ta koja se sprovodi u svakom pojedincu. Mi nismo u položaju da procenjujemo druge. Svaku osobu vodi, oblikuje i uobličava Volja nevidljive Ruke. Trebalo bi da sledimo put vere. Vera je komandant u nama. Vera nam govori o postojanju Suštine i Istine u nama, za nas. Vera nam, zatim, kaže da mi ne samo da otelotvorujemo Istinu, večnu Istinu, beskrajnu Istinu, već da smo mi sami ta transcendentalna Istina, univerzalna Istina.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 19