3. maj

80Duhovnost je potreba, a ona zahteva iskrenost od početka do kraja.

 

Ako nemamo iskrenosti, nema svrhe ni da ulazimo u duhovni život. U običnom životu možemo da budemo neiskreni a da ipak postanemo uspešni. Ali, u svom duhovnom životu, ne možemo ni najmanje da uspemo ako nismo iskreni. Samo iskren tragalac može da zaista duhovno napreduje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"