30. avgust

33Bog je u svemu; zbog toga je sve božansko.

 

Našom težnjom treba da uočimo koliko božanstvenosti ima u svakoj stvari. Bog je u svemu, ali u oblasti ispoljavanja treba da znamo koliko božanstvenosti poseduje jedna stolica, a koliko božanstvenosti poseduje duhovni Učitelj. Onaj ko je mudar u duhovnom Učitelju će videti beskrajno više božanstvenosti nego u pobesnelom slonu. Prema tome, u našem životu težnje treba da budemo obazrivi pri druženju sa ljudima. Treba da priđemo onoj osobi ili stvari koja otelovljuje najviše božanstvenosti. To se zove božanska mudrost.

 

 

Sve je podjednako važno
I neophodno
Kao i sve ostalo u Božijoj tvorevini.
Potrudi se da vidiš božansko
U svemu,
Sa svim,
Plus, za sve.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"