30. jul

71Pretpostavimo da ste u detinjstvu nekoga povredili, a vaš otac je bio kraj vas kada ste to učinili.

 

Pretpostavimo zatim da je drugo dete došlo da udari vas jer ste mu učinili nešto nažao. Vaš otac, pošto je veoma jak, to možda neće dozvoliti, iako zna da ste pogrešili. Vaš otac je snažan. Slično tome, pretpostavimo da ste u unutrašnjem životu pogrešili, i da plačete pred Bogom. On ima moć da poništi vašu grešku. Božijom Milošću može vam biti oprošteno pogrešno delo počinjeno u neznanju i Bog, vaš Večni Otac, može da vas spase i prosvetli.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"