4. februar

28Podnositi udarce života postojano i spokojno znači potpuno iskusiti neuporedivu smirenost.

 

Patnju nećemo prizivati, daleko bilo. Ali ako dođe, moramo da vidimo da u njoj postoji Bog. Ako ne budemo odvajali Boga od patnje, naš životni dah i Božija Samilost će se ujediniti. U suprotnom, Božija Samilost neće moći da dotakne naš životni dah, nećemo videti Božije postojanje u svemu. Kažemo da je Bog svuda. Ako je Bog svuda, zar On nije i u našoj patnji? Zar Bog nije u nezadovoljstvu? Zar je Bog toliko slab da mora da bude jedino na Nebu, a ne i u mučnom, zemaljski ograničenom postojanju? Kada patimo, Bog je tu. Treba da vidimo Njegovo Lice, a ne lice patnje koja nas muči. Ako to možemo da učinimo, ako u svemu možemo da vidimo Božije Lice, videćemo da patnja i frustracija ne mogu da postoje. Moramo ih preobraziti u radost, stalnu radost, jer je naš najslađi Otac, naš blagonakloni, samilosni Otac prisutan u svemu da bi nas zaštitio i spasao.

 

Ne izbegavaj
Nego preobrazi
Stvari koje
Treba preobraziti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 20