4. jul

62Tvoje srce treba da bude more ljubavi. Tvoj um treba da postane reka nevezanosti.

 

Nevezanost se često pogrešno razume. Ako je neko nevezan, mi osećamo da je ravnodušan. Osećamo da kada hoćemo da budemo nevezani u odnosu na nekoga, moramo da mu pokažemo krajnju ravnodušnost, sve do potpunog zanemarivanja. To nije istina. Kada smo prema nekome ravnodušni, ništa ne činimo za njega. Nemamo ništa sa njegovom radošću ili tugom, njegovim dostignućem ili neuspehom. Ali kada smo istinski nevezani, mi radimo za njega posvećeno i nesebično, a rezultate naših dela polažemo pred Stopala Gospoda Svevišnjeg, našeg Unutrašnjeg Pilota.

 

 

U mojoj vezanosti
Učio sam od čoveka
I njegove noći neznanja.
U mojoj nevezanosti
Učim od Boga
I Sunca Njegove Samilosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 31