5. april

101Svakome je potrebna pobeda. Postoje dve vrste pobede. Jedna je prolazna, privremena, kao nasip od peska. Druga je večna, neprolazna.

 

Kada uz pomoć sile izvojujemo pobedu, ona ne traje. Ali kada pobedimo zahvaljujući jedinstvu svoje duše sa Svevišnjim i blaženstvu duše, ta pobeda traje zauvek. Čovek koji je po prirodi kukavica želi da pobedi strah. On oseća da će, ako bude mogao da pobedi strah, postati istinsko sopstvo, neustrašivo božansko sopstvo. Siromašan čovek želi da postane bogat; želi da postane multimilioner. Oseća da će gomilajući novac odneti pobedu nad siromaštvom. Duhovan čovek želi da pobedi neznanje, ograničenje, vezanost i smrt. On oseća da, pobeđujući neznanje, može da ostvari jedinstvo sa Besmrtnošću.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 25